endhaka nee payanam ?

ఎందాకా నీ పయనం దరిచేరని ఈ చలనం
అంటే ఎమంటుందో గాలిపటం
చెప్పదుగా ఏ వివరం గగనంలో సంచారం
ఉందా ఉందనుకుందాం ఓ గమ్యం
ఆగేందుకు వీలుందా ఆ వేగంలో
సాగేందుకు దారుందా ఆకాశంలో
బదులేదైనా చెబుతుందా ఏకాంతం
ఎందాకా నీ పయనం దరిచేరని ఈ చలనం
అంటే ఎమంటుందో గాలిపటం ?

--

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం