గుప్పెడు మెతుకులు దొరకని జీవితం..! కొందరు తిండం కోసం భతుకుతారు, మరి కొందరు భతకడం కోసం తింటారు.!

గుప్పెడు మెతుకులు దొరకని జీవితం..! 
ఇంతటి దౌర్భాగ్యం అనుభవిస్తున్న వారు ఉన్నారు మన చుట్టూ.
ఆకలి విలువ తెలిసిన వాళ్ళు, ఒక్క మెతుకు కూడా వదల కుండా తినే వాళ్ళు.
కొందరు తిండం కోసం భతుకుతారు, మరి కొందరు భతకడం కోసం తింటారు.!

--

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం