ప్రేమానురాగాలకు నిలయం భారతదేశం.ఓహ్ వృద్దురాలు ఎలుకుల కోసం చేస్తున్న పని. ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఎన్నో వరుసగా వచ్చి తృప్తిగా తమ పొట్ట నిండా తాగుతున్న ఎలుకలు.

ప్రేమానురాగాలకు నిలయం భారతదేశం.
ఒకరికి సాయపడటం తప్పు అని అనే రోజుల్లో...ఒకరి ఆకలి తీర్చడం తప్పు అని భావించే నేటి రోజుల్లో.
ఎలుక సైతం కనిపిస్తే బయపడి మరియు భయం తో చంపడమో లేక పోతే మందు తెచ్చి పెట్టి చచ్చేలా చేయడమో చేస్తాం ?
ఐతే ఇది చూడండి..ఓహ్ వృద్దురాలు ఎలుకుల కోసం చేస్తున్న పని.
ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఎన్నో వరుసగా వచ్చి తృప్తిగా తమ పొట్ట నిండా తాగుతున్న ఎలుకలు. ఓహ్ వృద్దురాలు వాటి పొట్ట నింపుతున్న వైనం.@ భారతీయులం  

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం