మీరు బ్లాగ్స్ రాస్తున్నారా ? మీకు తెలుసా మీరు రాసే మీ బ్లాగ్ మీకు కొంత సాయం చేయగలదు కొంత సొమ్ముని ఇవ్వగలదు.మీరు యాడ్స్ చేయాలను కుంటే ఈ ఫోటో ని లేదా ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

మీరు బ్లాగ్స్ రాస్తున్నారా ? 
మీకు తెలుసా మీరు రాసే మీ బ్లాగ్ మీకు కొంత సాయం చేయగలదు కొంత సొమ్ముని ఇవ్వగలదు. అవును మీర్ రాసే బ్లాగ్ వళ్ళ మీకు కొంత డబ్బులు కూడా వస్తాయి.
మీరు చేయాల్సింది యాడ్స్ ఇచ్చే వెబ్సైటు వాళ్ళు ఇచ్చే కోడ్ ని మన బ్లాగ్ లో పెడితే సరి.
యాడ్స్ ని పెట్టినందుకు ( మనీ ) డబ్బులు ఇచ్చే మొదటి మరియు గొప్ప సంస్థ గూగుల్.
ఐతే గూగుల్ అందరికి ఆ అవకాసం ఇవ్వదు...ఈ మద్య వాళ్ళు కొత్తగా తెలుగు బ్లోగ్గేర్స్ కి యాడ్స్ కి డబ్బులు ఇవ్వము అని చెప్పేశారు.
అందుకే తెలుగు బ్లోగ్గేర్స్ మీరు గూగుల్ యాడ్స్ లేదని చింతించ కండి మనకి యాడ్స్ కోసం వేరే కొన్ని  సంస్థలు ఉన్నాయి గూగుల్ ఒక్కటే కాకుండా.
ఈరోజు మీకు ఒక  సంస్థ యాడ్స్ ని ఇస్తున్న వివరాలు చెప్తాను.
ఇది అమెరికా కి చెందినా  వెబ్ సైట్ ఐతే మనము ఒక పబ్లిషేర్ ఎకౌంటు ని ఓపెన్ చేయాలి తరువాత మనము మా బ్లాగ్ లేదా వెబ్ సైట్ వివరాలు ఇవ్వాలి అప్పుడు స్మోషన్ వారు చెక్ చేసి మనకు ఈమెయిలు పంపుతారు. అపుడు మనము సెట్ అఫ్ యాడ్స్ అని క్లిక్ చేసి మన బ్లాగ్ లేదా వెబ్ సైట్ కి కోడ్ ని ఇస్తారు అది పెడితే సరి.  మీరు ఎంత సంపాదించింది అనేది వివరాలు ఉంటాయి మరియు కష్టమేర్ కేర్ ఎల్లపుడు ఉంది.
మీరు యాడ్స్ చేయాలను కుంటే ఈ ఫోటో ని లేదా ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
తెలుగు లేదా ఇంగ్లీష్ బ్లాగ్  లేదా వెబ్సైటు రాస్తున్నారా ? గూగుల్ యాడ్స్ లేదని ఎలా యాడ్స్ అని అనుకుంటున్నారా ? ఇదిగో Create Account  > Show Ads > Earn Money 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం