మిత్రులారా ! మాకు చిన్న సాయం కావాలి ? ఈ నెల 13th తారీకు, అన్నా హజారే మన హైద్రాబాద్ కి వస్తున్నారు ! మాకు వాలంటీర్స్ కావాలని మీకు సందేశం పంపుతున్నాము. Need Volunteers for India Against Corruption Hyderabad, if you are interested contact by email or mo

మిత్రులారా ! మాకు చిన్న సాయం కావాలి ?
ఈ నెల 13th తారీకు, అన్నా హజారే మన హైద్రాబాద్ కి వస్తున్నారు ! 
అవినీతి మరియు విదేశి డబ్బు మరియు లోక్ పాల్ బిల్ గురుంచి ప్రసంగిస్తారు. మీరు మీ వంతు సాయం చేయాలనీ ఆలోచిస్తే మాకు ఈమెయిలు లేదా మొబైల్ ద్వారా సంప్రదించగలరు. 
ఈ కార్యక్రమం కొరకు మాకు వాలంటీర్స్ కావాలని మీకు సందేశం పంపుతున్నాము.

We take this opportunity to inform you about the visit of Shri.Arvind Kejriwal., along with Shri.Gopal Rai and Smt.Kiran Bedi (Team Anna Members) on June the 13th 5.00pm to Hyderabad, to address the citizens of Hyderabad, Andhra Pradesh.

Wesley College Grounds,Opp Anand Theatre.Secunderabad. (3km from Station and 2km from Jubilee Bus station,Sec-bad. 

For information of the public any details regarding the event can be had on the following Numbers of IAC – Hyderabad (for public information - 8977236880 / 8520046111.)

The meeting will address the current situation prevailing in the country, keeping issue of corruption and the Jan Lokpal bill as the main agenda.

Looking forward to your participation in the same and soliciting your co-operation towards making the event a grand success.

regards,
India against Corruption – Hyderabad Chapter.

1 comments

  1. Good Cause, wish you sucess in your endeavours.

    Remove word verification, please.

    ReplyDelete

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం