చరిత్ర లో ఈరోజు may 31 ధూమపాన వ్యతిరేక దినం (నో స్మోకింగ్‌ డే) పొగాకు వల్ల కలిగే నష్టాలను గూర్చి ప్రజలకు అవగాహన కల్పిం చాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్యూ.హెచ్‌.ఓ) మే 31వ తేదీని ధూమపాన వ్యతిరేక దినంగా ప్రకటించింది.

చరిత్ర లో ఈరోజు may 31
ధూమపాన వ్యతిరేక దినం (నో స్మోకింగ్‌ డే)    
పొగాకు వ్యతిరేక దినం (నో స్మోకింగ్‌ డే - మే 31): పొగాకు వల్ల కలిగే నష్టాలను గూర్చి ప్రజలకు అవగాహన కల్పిం చాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్యూ.హెచ్‌.ఓ) మే 31వ తేదీని ధూమపాన వ్యతిరేక దినంగా ప్రకటించింది.1953 నుండి ప్రతి సంవత్సరం ఈ తేదీన ప్రపంచ మంతటా 'నో స్మోకింగ్‌ డే' నిర్వహిస్తారు.
 దక్షిణాఫ్రికా జాతీయ దినోత్సవం.
క్రీ.శ 526: టర్కీలో సంభవించిన భయంకరమైన భూకంపం 2,50,000 మందిని పొట్టనబెట్టుకుంది.
1930: సుప్రసిద్ధ అమెరికన్‌ నటుడు, దర్శకుడు క్లింట్‌ ఈస్ట్‌వుడ్‌ జననం.@ భారతీయులం


Beneficial effects of stopping smoking
Time since quitting - Beneficial health changes that take place
8 hours
Nicotine and carbon monoxide levels in blood reduce by half, oxygen levels return to normal
24 hours
Carbon monoxide eliminated from the body
48 hours
Nicotine eliminated from the body. Taste buds start to recover
1 month
Appearance improves - skin loses its grayish pallor and becomes less wrinkled Regeneration of respiratory cilia starts Withdrawal symptoms have stopped
3 - 9 months
Coughing and wheezing decline
5 years
The excess risk of a heart attack reduces by half compared to that of a smoker
10 years
The risk of lung cancer halved compared to continued smoking

The 4 ‘D’s 
These are suggestions for coping with cravings to smoke and ways to reduce the risk of relapse. Cravings are most frequent in the first few days after quitting.[59]
1.
DRINK water slowly holding it in your mouth a little longer to savour the taste
2.
DEEP breathe. Take a long slow breath in and slowly release it out again. Repeat 3 times
3.
DO something else to take your mind off smoking. Doing some exercise is a good alternative
4.
DELAY acting on the urge to smoke. After 5 minutes the urge to smoke weakens and your resolve to quit will come back

Get Download The Smoking Awareness Presentation and Beneficial effects of stopping smoking and Effects of nicotine withdrawal:

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం