చరిత్ర లో ఈరోజు may 18,అంతర్జాతీయ వస్తు ప్రదర్శనశాల దినోత్సవం.International Museum Day,World AIDS Vaccine Day,ఆరవ భారత రాష్ట్రపతి, నీలం సంజీవరెడ్డి జన్మించాడు.

చరిత్ర లో ఈరోజు may 18
1830 : కాశీయాత్ర చరిత్ర ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య రచించిన కాశీ యాత్ర చరిత్ర విశేషాల మీద సమగ్రమైన రచన. తెలుగులో యాత్రాసాహిత్వానికి ఈ పుస్తకమే ఆద్యమని భావిస్తారు. ఈతని యాత్ర 18 మే, 1830 నుండి 3 సెప్టెంబరు, 1831 వరకు అనగా "15 నెలల 15 రోజుల కాలం" నడిచింది. రచయితగా, విద్వాంసుడుగా, త్యాగమూర్తిగా పేరుమోసిన ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య తన వెంట రెండు వందల మందికి యాత్రావకాశం కల్పించాడు.
1877: మొట్టమొదటి తెలుగు విజ్ఞాన సర్వస్వం నిర్మాత కొమర్రాజు వెంకట లక్ష్మణరావు జన్మించాడు.  
1913: ఆరవ భారత రాష్ట్రపతి, నీలం సంజీవరెడ్డి  జన్మించాడు.  
అంతర్జాతీయ వస్తు ప్రదర్శనశాల దినోత్సవం.
The International Museum Day is a celebration that is held each year on or about 18 May.
World AIDS Vaccine Day, also known as HIV Vaccine Awareness Day, is observed annually on May 18.@ భారతీయులం 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం