ఏడు ప్రయాణాలైతే భార్యాభర్తలే ! ఏ మతం వారైనా తమ విశ్వాసాలను గౌరవిస్తూ సంప్రదాయకంగా పెళ్లి, పండుగలు జరుపుకోవడం మాములే ..!@ భారతీయులం

ఏడు ప్రయాణాలైతే భార్యాభర్తలే !
ఏ మతం వారైనా తమ విశ్వాసాలను గౌరవిస్తూ సంప్రదాయకంగా పెళ్లి, పండుగలు జరుపుకోవడం మాములే ..!@ భారతీయులం 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం