మృత్యుంజయుడు మనోజ్...బస్సు నుంచి జారిపడి ప్రాణాలతో బయటపడిన ఐదు నెలల బాలుడు. @ {భారతీయులం}

మృత్యుంజయుడు మనోజ్...బస్సు నుంచి జారిపడి ప్రాణాలతో బయటపడిన ఐదు నెలల బాలుడు. @ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం