ఆ అలంకారణ చూసి ఔరా ! ఎంతటి వైభోగం. అని అబ్బరుపోఎలా..! రంగ వైభవంగా ఇంత గొప్పగా జరిగే మా సీతారాముల కళ్యాణం. చూతము రారండి.@ {భారతీయులం}

ఆ అలంకారణ చూసి ఔరా ! ఎంతటి వైభోగం. అని అబ్బరుపోఎలా..!
ఆశ్చర్య పోయే లా...కనీ విని ఎరుగని ముల్లోకాలలో..రంగ వైభవంగా ఇంత గొప్పగా జరిగే మా సీతారాముల కళ్యాణం. చూతము రారండి.

మిత్రులకు, శ్రేయోభిలాషులకు శ్రీరామ నవమి శుభాకాంక్షలు...@ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం