ప్రతి చోటా.. బుస్‌స్టండ్ నుండి రైళ్ వే స్టేషన్ వరకు ఎందరో చిన్నారులు.. @ {భారతీయులం}

మారేనా ఈ లోకం సొదరా ? ఆడు కోవాల్సిన వయసులో ..చెత్త ఎత్తుకుంటూ పొట్ట నింపు కుంటున్న ఈ చిన్నారులు. చెత్త ఏత్తనిదే పూట గడవని వైనం. నాయకులు చేసే పనులకు అంతం లేదు .. ఇలాంటి రోజులు... మారవు.
ప్రతి చోటా.. బుస్‌స్టండ్ నుండి రైళ్ వే స్టేషన్ వరకు ఎందరో చిన్నారులు.. @ {భారతీయులం} 

--

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం