మిత్రులారా మీకు తెలుసా ? ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఎలా డబ్బులు తెచ్చు కోవాలో తెలుపమని అడిగారు.

మిత్రులారా మీకు తెలుసా ?
మనము మనకి నచ్చిన చిత్రాలను ఈ వెబ్ సైట్ లో పొందుపరిస్తే..మనకు దానికి తగిన డబ్బులు మనకి ఇస్తారంట.
మనము చేయాల్సిందల్లా మనకు నచ్చిన నవి అందులో పొందుపరచడం....మనము పొందుపరచిన చిత్రాలను ఎవరైనా చూసినప్పుడు మనకి దానికి తగిన వేల కట్టి ఇస్తారని చెప్పారు...!
కొంతమంది ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఎలా డబ్బులు తెచ్చు కోవాలో తెలుపమని అడిగారు.
ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇది సులువైన పని....! క్రింది లింక్ ను చూడగలరని మనవి. :
" Share a pic  Earn money for upload "
ఇంకా కొన్ని లింక్స్ పంపిస్తామని చెప్పారు.

ఈ కాలం లో సులువుగా డబ్బులు ఇంటర్నెట్ లో సంపాదించవచ్చు అని అన్నారు. !


0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం