బ్లాగ్ బాషలందు తెలుగు లెస్స.! ఇవిగో కొన్ని తెలుగు పలుకులను ముద్దుగా అలంకరించిన కొన్ని బ్లాగ్స్ ...అన్నిటిని ఒకే చోట ! @ భారతీయులం.

బ్లాగ్ బాషలందు తెలుగు లెస్స.! ఇవిగో కొన్ని తెలుగు పలుకులను ముద్దుగా అలంకరించిన కొన్ని బ్లాగ్స్ ...అన్నిటిని ఒకే చోట ! @ భారతీయులం.
ఈతరం తెలుగు బ్లాగ్స్ చూసి మురుసి పోతున్న తెలుగు ప్రేమికులు..కదలు,వార్తలు,కవితలు, వివిధ సూచనలు...ఒకటా ! ఎన్నో ఎన్నెన్నో...!
భారతీయులం తో మొదలై ఎన్నో విషయాలను తెలుగు అందిస్తున్న వారు ఎందరో.
తెలుగు లో ఇంత చక్కగా రాసే వారందరికి నా అభినందనలు...! ఇంకా తెలుగు ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉన్నారు అని చాటి చెప్తున్నదుకు.
భారతీయులం మీకు స్వాగతం పలుకుతుంది... మీరు మీ తెలుగు లో రాసే బ్లాగ్స్ లను మాకు ఈమెయిలు ద్వారా పంపగలరని తెలియ జేయుచున్నాము. bharatiyulam@gmail.com
ఎ మతము అయినా ఎ కులం అయినా ...నీవు భారతీయులం అని మరచిపోవద్దు మన మాతృ భాష ని మరువద్దు.. మాతృ బాష లో మాట్లాడటం తప్పు కాదు అని, తెలుగే మాకు ముద్దు అని చెప్దాం.
భారతీయులం ఇప్పటివరకు  ఎందరో అతిధులు వీక్షించారు. అందరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ..! మీ భారతీయులం -(m&k) 

1 comments

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం