"ఆపదమపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీ రామం భూయో భూయో నామామ్యహమ్ !" సీత రాముల కళ్యాణ శుభ వేడుకలు!! @ {భారతీయులం}

"ఆపదమపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం
   లోకాభిరామం శ్రీ రామం భూయో భూయో నామామ్యహమ్ !"
శ్రీ రామ నవమి శుభాకాంక్షలు !
సీత రాముల కళ్యాణ శుభ వేడుకలు!! @ {భారతీయులం} 

2 comments

  1. hii.. Nice Post Great job. Thanks for sharing.

    Best Regarding.

    www.ChiCha.inMore Entertainment

    ReplyDelete
  2. thanks for your comment...

    ReplyDelete

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం