నా ప్రియమైన మిత్రులందరికీ శుభోదయం... @ "భారతీయులం"

G- గుండెలో
o- ఒదిగిపోయే
o- ఓ నేస్తామ
D- దూరంగా ఉన్న

M- మరిచిపోకు
O- ఓ మిత్రమా
R- రోజు
N- నిన్ను తలచే
I- ఈ మంచి
N- నేస్తాన్ని
G- గుర్తుంచుకో..
నా ప్రియమైన మిత్రులందరికీ శుభోదయం... @ "భారతీయులం"
 

--
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం