‘తెలుగు భాష, సాంస్కతిక వికాస సంవత్సరం’గా 2013

'తెలుగు భాష, సాంస్కతిక వికాస సంవత్సరం'గా 2013
తెలుగు భాష, సంస్కతిని పరిరక్షిస్తూ, భావితరాలకు అందించేందుకుగాను ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్లో చేసిన తీర్మానాల మేరకు 2013ను 'తెలుగు భాష, సాంస్కతిక వికాస సంవత్సరం'గా అమలు చేస్తున్నట్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ మేరకు మార్చి 14న సాంస్కతికశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 

--

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం