Chemical castration for the one who raped. asalu chemical castration ante enti ?


మొత్తానికి అనుకున్నదే జరగబోతుంది....ఆ మానవ మృగాలకు..కెమికల్ క్యాస్త్రేషణ్ చేయాలి అని కాయం అవ్వబోతుంది.
కెమికల్ క్యాస్త్రేషణ్...ఇది అమలు లోకి వస్తే మన దేశం లో మృగాలకు సరైన గుణపాటం జరుగుతుంది.
కెమికల్ క్యాస్త్రేషణ్ వల్ల కొన్ని లాబాలు మరి కొన్ని నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి.
ఈ కెమికల్ వల్ల వాళ్ళ శరీరం లో కొన్ని కణాలు చనిపోతాయి ....సెక్స్ కణాలు లాంటివి.
మరియు ప్రాణాలు హరించే లాగా కూడా జరగవచ్చు ఒక్కొకసారి..యముకల డెన్సిటీ తగ్గి మరియు బరువు పెరిగి కొవ్వు ఎక్కువవుతుంది దానివల్ల వాళ్ళకి చాలా రొగాలకి గురి అయ్యేలా చేస్తుంది కుడా..! మెల్లగా చంపడం అంటే ఇదేనేమో.
అసలు కెమికల్ క్యాస్త్రేషణ్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ చూడండి. http://goo.gl/8gJ2a
[AD]
But, According to me these fellow's doesn't have the right to live..as they shouldn't be left in the world..they have to pay for what they did to her..the same execution of the materials need to be done to them too..to know the pain of it. Because this castration makes then to life again in this world which means left free again. We can left free once the same pain is paid by them..by the time they know the pain of her they are no more in this world.
[AD]

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం