ఇన్నేల్ల స్వాతంత్ర్య సమ్రాజ్యం లొ మనం సంపదిచుకున్న గణత….? ఓటు కోసమే నోటి మాటలు, గెలిచె వరకె నీతి మాటలు. ప్రజాధనం కొల్లగోట్టే దోపిడిదొంగలు, ప్రజలకేమో చేస్తారు ఒంగిదండాలు.

ఇన్నేల్ల స్వాతంత్ర్య సమ్రాజ్యం లొ మనం సంపదిచుకున్న గణత….?
మా దగ్గర ఎంత ఒర్పు వుందొ చూడండి సున్నలను మాత్రమె పెచుతున్నాం అక్కెలను కాదు
మా దగ్గర ఎంత ఒర్పు వుందొ చూడండి సున్నలను మాత్రమె పెచుతున్నాం అక్కెలను కాదు
అవసరమయితె ఇంక్క ఓర్పుతొ ఇ సున్నల్ని పెంచూతం దినికి మీందరి మద్దతు కవాలి.....
ఓటు కోసమే నోటి మాటలు, గెలిచె వరకె నీతి మాటలు. ప్రజాధనం కొల్లగోట్టే దోపిడిదొంగలు, ప్రజలకేమో చేస్తారు ఒంగిదండాలు.
అతివినయం చూపించే రాక్ససరాబంధువులు పదవుల కోసమే ఈ పకడ్బందీలు రోజుకోకటి పుట్టుకచ్చె పార్టీ జెండాలు, ప్రజాసంపధ కాజేయడామే వారి ఎజెండాలు.
పదవి చేతికిప్పించే ప్రజలు అమాయకులు, పెదవిమాట దాటేసే రాజకీయ నాయకులు. మార్పుకోసమే ఎదురుచూసే పిచ్ఛిజనాలు, ఏనాటికి జరగవవి, ఇవి పచ్ఛినిజాలు.
Jai ho india....HAM KHABI NAHI AGE JAENGE! 
@ భారతీయులం | SathishRaj Garu
 

1 comments

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం