అవసరమా ? ఈ పార్టీలు మనకి అవసరమా ? Zero, None Of The Above నీ వోటర్ రసీదు లేదా ఎన్నిక జాబితా లో చేర్చడం గురుంచి తెలుసుకుందాం మరియు తెలియజేద్దాం.

అవసరమా ? ఈ పార్టీలు మనకి అవసరమా ?
ఒక మంచి పని చేయడానికి ఒక రాజకీయనాయకుడే కావాలా ? నిజమైన నాయకుడు ఐతే సరిపోదా ?
నాయకుడికి ఈ రాజకీయ అండ అవసరమా ? ఏ రాజకీయ పార్టీ గెలిచినా అయ్యేది సున్యం ? మరి ఎందుకు ఈ రాజకీయ అండ ?
ఈ రాజకీనాయకులు మారరు, మనము మారము ...ప్రతి చోటా ఒకటే లక్షం ? ఎంత దోచుకున్నాము ఎంత దాచిపెట్టాము ?
గెలిచిన వాడు చెప్పిన వాక్కులు మరిచిన నాడు ఎందుకు ఈ ఎన్నికలు.
సరైన నాయకుడు లేని నాడు వోటు హక్కు వినియోగించ కూడదా ? లేక ఉన్న మంద లో గుడ్డిగా ఎవరో ఒకరికి వేసి రావాలా ?
అందుకే ఈ చెత్త రాజకీయ పార్టీలను దూరంగా ఉంచేందుకు మన వంతు సాయం చేద్దాం ! Zero, None Of The Above నీ వోటర్ రసీదు లేదా ఎన్నిక జాబితా లో చేర్చడం గురుంచి తెలుసుకుందాం మరియు తెలియజేద్దాం.
మనకి కావాల్సింది నిజమైన నాయకుడు ! ధన ధాహం ఉన్నవాడు కాదు .. జన జీవితాల్లో మార్పు కోరేవాడు, మార్పు కోసం పోరాటం చేసే వాడు.
కదిలి రండి నేటి రాజకీయ ఎన్నికాల్లో మార్పుని తిసుకోద్దము...విదానము లో. ఈ విదానాన్ని ౨౦౦౯ (2009) లో సుప్రీమ్ కోర్ట్ దృష్టికి ఎలెక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ( Election Commission Of India )  వారు తీసుకొచ్చారు, అప్పటి ప్రభుత్వం ప్రతిఘటించారు. 
Be A Patriot, Not A Pawn - Yes To Country, No To Political Parties.@ భారతీయులం  

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం