ప్రమాదం కోన అంచున ! ఏంటి ఈ మహాప్రళయం ? మహాప్రళయం అంటే మనకు మహా ఆసక్తి.!

ప్రమాదం కోన అంచున ! ఏంటి ఈ మహాప్రళయం ? మహాప్రళయం అంటే మనకు మహా ఆసక్తి.! @ భారతీయులం 

1 comments

  1. ఇలాంటి విషయాల్లో కనీసమైన అవగాహన ...చదువుకున్న వాళ్ళలో కూడా లేక పోవడం భాదాకరమైన విషయం....సమస్యా తెలియదూ...వాటిని నివారించే కనీసమైన చిన్న చిన్న మార్గాలు మన చేతిలో ఏమైనా ఉన్నాయా అన్న అలోచన అసలు లేదు...ఎండలు మండిపోతున్నాయ్ అని ఏడవడం తప్పా!!!

    ReplyDelete

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం