ఇన్సులిన్ వల్ల ఏ సైడ్ ఎఫ్ఫెక్ట్స్ ఉండవు.

ఇన్సులిన్ వల్ల ఏ సైడ్ ఎఫ్ఫెక్ట్స్ ఉండవు. @ భారతీయులం  

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం