మనలో కలిగే ఒత్తిడి వలన మనలో జరిగే కొన్ని నష్టాలు మీ కోసం. ఒత్తిడిని ఎదురు కొండి ! తక్కువ స్ధాయిలో వుండే ఒత్తిడి, ఉద్రిక్తత కొన్ని సందర్భాలలో లాభదాయకంగానే ఉంటాయి.

ఒత్తిడిని ఏదైనా శారీరక, రసాయనిక లేక భావావేశపూరిత, ఉద్విగ్నభరితమైన ఆంశంగానైనా పరిగణించవచ్చు, అలాగే, శారీరక లేక మానసిక అశాంతిని, ఆందోళనను కలిగించడంతో ఈ వ్యాధి సంక్రమించడానికి ఇది ఒక హేతువుగా, సకారణయుతమైన అంశం కూడా కావచ్చు. ఒత్తిడిని కలుగజేసే శారీరక మరియు రసాయనిక అంశాలు తీవ్ర గాయం, అఘాతం, అంటురోగాలు, జీవ విషాలు (టాక్సిన్స్), అనారోగ్యం మరియు ఏ విధమైన ఇతర గాయాలతోనైనా కూడి వుండవచ్చు. ఒత్తిడికి, ఉద్రిక్తతకు గల భావావేశపూరితమైన కారణాలనేకమై, వివిధ రకాలుగా కూడా ఉంటాయి. 'ఒత్తిడి' అనే మాట మానసిక ఒత్తిడితో సంబంధం కలగినదిగా భావిస్తున్నప్పటికీ, శాస్త్రజ్ఞులు మరియు వైద్యులు మాత్రం ఇదే మాటను శరీరం నిర్వహించే విధులలో స్ధిరత్వాన్ని మరియు సమతుల్యతను మందగింపచేసే ఒక బలీయమైన శక్తిగా వ్యక్తీకరిస్తూ ఉంటారు. తమ చుట్టుపక్కల ఏదైనా జరుగుతున్నప్పుడు దాని ద్వారా ఒత్తిడికి గురైనట్లు భావించే చాలామంది తమ శరీరాలు రసాయనాలను రక్తంలోకి విడుదల చేస్తున్నట్లుగా ప్రతిస్పందిస్తారు. ఇటువంటి రసాయనాలు వీరికి ఎంతో శక్తిని మరియు బలాన్ని కలుగజేస్తాయి.

తక్కువ స్ధాయిలో వుండే ఒత్తిడి, ఉద్రిక్తత కొన్ని సందర్భాలలో లాభదాయకంగానే ఉంటాయి. ఉదాహరణకుః ఒక ప్రోజెక్ట్ లేక మరేదైనా పనిని నిర్వహస్తున్నప్పుడు తక్కువ స్ధాయిలో ఒత్తిడికి గురవుతున్నట్లుండే భావం, మనల్ని మనం చేసే పనిని దానిమీదే మరింతగా దృష్టిని కేంద్రీకరించి ఉండగలిగేటట్లు మరియు పనిని మరింత బాగా, మరింత శక్తివంతంగా, ఉత్సాహవంతంగా పూర్తి చేసేటట్లు చేస్తుంది, ఒత్తిడిలో రెండు రకాలున్నాయిః స్ట్రెస్ ('అనుకూలవంతమైన ప్రోత్సాహకరమైన ఒత్తిడి') మరియు డిస్ట్రెస్ ('ప్రతికూలమైన, నిరుత్సాహకరమైన ఒత్తిడి') ఉజ్జాయింపున చెప్పాలంటే ఛాలెంజ్ మరియు అదనపు బరువు. ఒత్తిడి ఉధృతంగా ఉన్నప్పుడు లేక అతి తక్కువగా అదుపులో ఉన్నప్పుడు, అలాగే నిర్వహింపబడుతున్నప్పుడు, అది ప్రతికూలమైన సానుకూలం కానటువంటి ప్రభావాలకు కారణమవుతుంది.@ భారతీయులం  

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం