నీటిని నిలువ చేసే పద్దతి ఇలా...చేయాల్సిందే ! ఎల్భినగర్ జాతీయ రహదారిపై డ్రమ్ములు విక్రయాలు జోరందుకుంటున్నాయి.@ భారతీయులం

నీటిని నిలువ చేసే పద్దతి ఇలా...చేయాల్సిందే !
ఎల్భినగర్ జాతీయ రహదారిపై డ్రమ్ములు విక్రయాలు జోరందుకుంటున్నాయి.@ భారతీయులం | www.facebook.com/bharatiyulam 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం