పొట్ట కూటి కోసం ఏపనైనా చేస్తాము అనేలా చేయిస్తున్న ఆకలి బాద మరియు బయం.ఓహ్ పోలీసు ఆ అవయాలను తీయమని కోరాడు అలా చేసి నందుకు వంద రూపాయిలు ఇస్తానన్నాడు.

ఖాకి బట్టలు వేసుకుంటే చాలు ఏదైనా చేయగలము, చేయించ గలము.
పొట్ట కూటి కోసం ఏపనైనా చేస్తాము అనేలా చేయిస్తున్న ఆకలి బాద మరియు బయం.

వాడి పేరు ఫిరోజ్, వయసు ౧౨.ఓహ్ పోలీసు ఆ అవయాలను తీయమని కోరాడు అలా చేసి నందుకు వంద రూపాయిలు ఇస్తానన్నాడు.
వంద రూపాయిలకి మృతి చెందిన వ్యక్తీ శరీర అవయవాలను ఎరుతున్న ఫిరోజ్. ఆ అవయవాలను ఏరి ఒక చోట చేర్చిన ఫిరోజ్ ఆ తర్వాత చాల అస్వస్థత కి గురి అయ్యాడు.
ఫిరోజ్ రైల్వే స్టేషన్ లో చెత్త కాగితాలు ఏరేవాడు ఐతే సంబందిత రైల్వే పోలీసు అలా చేయమని బెదిరించడం తో చేయక తప్పలేదు.అలా చేసినదుకు వంద కుడా ఇచ్చాడు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న చైల్డ్ రైట్స్ వాలు కేసు బుక్ చేసారు అండ్ డాక్టర్ కి చూపించారు ఫిరోజ్ ని కానీ అపటికే ట్రౌమా లో ఉన్నాడు డాక్టర్ తన ని చూసి పర్మనెంట్ ఫోబిక్ రి-ఆక్షన్ అని అన్నాడు.@ భారతీయులం 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం