౧౯౩౩ 1933 - గాంధీజీ బ్రిటీష్ ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకంగా ౨౧ 21 రోజులు నిరాహార దీక్ష ప్రారంభించారు.@ భారతీయులం

చరిత్రలో ఈ రోజు/మే 8 :
౧౯౩౩ 1933 - గాంధీజీ బ్రిటీష్ ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకంగా ౨౧ 21 రోజులు నిరాహార దీక్ష ప్రారంభించారు.
ప్రపంచ రెడ్‌క్రాస్‌ దినోత్సవం (1863: రెడ్‌క్రాస్‌ సంస్థ స్థాపించబడింది)
1973: ఆంధ్రవిశారద తాపీ ధర్మారావు మరణించారు@ భారతీయులం 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం