ఒక ముస్లిం దంపతులు తమ చిన్నారికి క్రిష్ణుని వేషాన్ని వేసి స్కూలుకు తీసుకెలుతున్నారు ! కుల మతాలూ అన్ని ఒక్కటే...మనము భారతీయులం.@ భారతీయులం

కుల మతాలూ అన్ని ఒక్కటే...మనము భారతీయులం.
ఇదిగో మా క్రిష్ణయ్యను చూసారా ? ఎలా వెళ్తున్నాడో ? ఎలా ఉన్నాడు ?
ఒక ముస్లిం దంపతులు తమ చిన్నారికి క్రిష్ణుని వేషాన్ని వేసి స్కూలుకు తీసుకెలుతున్నప్పుడు ఒక ఫొటోగ్రాఫర్ ఫోటో తీసారు.@ భారతీయులం | www.facebook.com/bharatiyulam 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం