కన్న తండ్రే కాల యముడు. ఆడపిల్ల పుట్టిందని గోడకేసి కొట్టాడు మృత్యువు తో పోరాడి కన్నుమూసిన చిన్నారి. ఆ పాపను బతికించేందుకు విశ్వా ప్రయత్నాలు చేసినా లాబం లేకపోయింది. @ “భారతీయులం”

కన్న తండ్రే కాల యముడు. ఆడపిల్ల పుట్టిందని గోడకేసి కొట్టాడు మృత్యువు తో పోరాడి కన్నుమూసిన చిన్నారి. ఆ పాపను బతికించేందుకు విశ్వా ప్రయత్నాలు చేసినా లాబం లేకపోయింది. @ "భారతీయులం" 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం