టిక్కెట్ కొన్న వారి గుర్తింపు కార్డు ఉంటె చాలు..ప్రయానికులను ఇబ్బంది పెట్టరాదని ఆదేశాలు.@ భారతీయులం

టిక్కెట్ కొన్న వారి గుర్తింపు కార్డు ఉంటె చాలు..ప్రయానికులను ఇబ్బంది పెట్టరాదని ఆదేశాలు.@ భారతీయులం 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం