మనకు అందరికి తెలుసు కూల్ డ్రింక్స్ ఎంత మంచివో ? అవి ఏంటో ? కానీ కొందరు హీరోలు మరియు హీరోయిన్ లు కూల్ డ్రింక్స్ మంచివి కాదు అని తెలిసిన వాటిని ప్రోత్సహించడం ఏమాత్రం సరి కాదు.@ భారతీయులం

మనకు అందరికి తెలుసు కూల్ డ్రింక్స్ ఎంత మంచివో ? అవి ఏంటో ?
కానీ కొందరు  హీరోలు మరియు హీరోయిన్ లు కూల్ డ్రింక్స్ మంచివి కాదు అని తెలిసిన వాటిని ప్రోత్సహించడం ఏమాత్రం సరి కాదు.
ఐతే ఇందులో చెప్పుకో దగ్గ హీరోలు లేక పోరు...
పవన్ కళ్యాణ్ - ఆది లో పెప్సి వారికీ బ్రాండ్ హీరో గ చేసారు కానీ తరువాత నిజా నిజాలు తెలుసుకొనే లేక మరేదైనా కారణం చేతనో తను ఆ కూల్ డ్రింక్ కి యాడ్ చేయడం మానేసారు. తనకి చేతనైతే సాయం చేస్తాడు లేక పోతే తన ప్రపంచం లో తానూ బతుకుతాడు.
నాగార్జున - అసలే మన్మదుడు ..తన కి ఎటు వంటి సంబంధం లేదు అసలు ఈ ప్రకటనల వల్ల.
వెంకటేష్ - ఈయన అన్నిటికి చాలా దూరం ... కాని జనానికి మరియు స్త్రీలకు చెప్పలేని అభిమానం అయినంటే.
బాల కృష్ణ & యన్ టి ఆర్ - మొదట నుండి ఎ ఇతర యాడ్స్ కు దొరక కుండ ప్రజాదరణ పొందాడు. రామా రావు గారిని తనలో చూసుకుంటున్న అభిమానులకు మంచి తప్ప చెడు ఎప్పుడు చెప్పలేదు. అదే సగం బలం అతనికి. నవరసాలు కలబోసి నిండు గా నటించడం లో వాళ్ళకి సాటి లేరు అని చాటి చెప్పగలిగారు.
రవితేజ - వీడు చంటి గాడు...చంటిగాడికి నచ్చలేదు అనుకున్నాడేమో ప్రకటనలకు చాల దూరం మన చంటి గాడు.
ఇలా తెలియకుండా,లేదా తెలిసో కొంత మంచిని తమ అభిమానులకు చేస్తున్నారు. నేటి అభిమానం ఎంత పిచ్చి గా మారింది అంటే తమ హీరోల కోసం దేనికైనా తెగించ డానికి ఆలోచించట్లేదు. తమ హీరో ని అనుసరించే వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు...తెర మీద బొమ్మలను చూసి అనుసరించకండి. చిత్రంకి నిజ జీవితం కి తేడా తెలుసుకోలేకుండా ఉంది కొందరి అభిమానం.
కాని మిగతా హీరోలు అందరు ఒకటే ఆలోచనలో ఉన్నటున్నారు...కూల్ డ్రింక్స్ కంపెనీలు ఇచ్చే బోలెడు సంపద కోసం ఆలోచించరే కాని మీ అభిమానుల్ని గురుంచి ఆలోచించ లేక పోయారెందుకు ?
తెర పైన మీ నటనను చూసి మెచ్చుకునే, ఆనందపడే మీ అభిమానుల ప్రాణాలు గురుంచి ఎందుకు ఆలోచించరు ? 
ఒక మనిషికి చేతనైతే మంచి చెప్పండి లేకపోతే మౌనంగా ఉండచ్చు కదా ఇలా చిన్న పిల్లల నుండి ముసలి వారి సైతం ఉన్న మీ అభిమానుల్ని తప్పు దారి లో నడిపించకండి దయచేసి.@ భారతీయులం | www.facebook.com/bharatiyulam 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం