రేకుల షెడ్ లో చదివి ౯వ ర్యాంకు తెచ్చుకున్నాడు మన సాయి ప్రసాద్. ఓహ్ పేద వాడి విజయం.@ భారతీయులం

రేకుల షెడ్ లో చదివి ౯వ ర్యాంకు తెచ్చుకున్నాడు మన సాయి ప్రసాద్. ఓహ్ పేద వాడి విజయం.@ భారతీయులం 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం