నేటి యువతరం ఎక్కువగా సోషల్ నెట్ వర్కింగ్ సైట్లు మెడ ద్రుష్టి నిఉపుతున్నారు ..తద్వారా విలువైన సమయాన్ని వృధా చేస్తున్నారు. @ “భారతీయులం”

సమయం వృధా...
నేటి యువతరం ఎక్కువగా సోషల్ నెట్ వర్కింగ్ సైట్లు మెడ ద్రుష్టి నిఉపుతున్నారు ..తద్వారా విలువైన సమయాన్ని వృధా చేస్తున్నారు. @ "భారతీయులం" 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం