మిత్రులారా మీకు తెలుసా ? ఇంటర్నెట్ ద్వారా డబ్బులు ఎలా సంపాదించ వచ్చు ? ఇదిగో మీకు ఒక మంచి సలహా. కావాల్సింది ఒక జిమెయిల్ ఎకౌంటు అంతే !@ {భారతీయులం}

భారతీయులం ఇక్కడ  క్లిక్ చేసి మొదలు పెట్టండి మీ సంపాదన  ఇంటర్నెట్ లో.
మిత్రులారా మీకు తెలుసా ? ఇంటర్నెట్ ద్వారా డబ్బులు ఎలా సంపాదించ వచ్చు ?
ఇదిగో మీకు ఒక మంచి సలహా. కావాల్సింది ఒక జిమెయిల్ ఎకౌంటు అంతే ! BHARATIYULAM
ఇంటర్నెట్ లో సరైన సంస్థ గూగుల్ యాడ్ సెన్స్ ధీ. దీని ద్వారా మంచి లాబం ! మరియు మనము రాసే దానికి మంచి విలువ. !
ఎక్కువ మందికి  గూగుల్ యాడ్ సెన్స్ ఎకౌంటు రాదు...ఐతే మీరు దిని ద్వారా చేయగలరు.
మీరు ఈ క్రింది వెబ్ సైట్ లో  BHARATIYULAM ఎకౌంటు చేయాలి చేసి మీకు అడసేన్సే .. ఎకౌంటు చేసుకోవచ్చు. 
మీరు మీకు తోచిన సమాదానం రాసి మీరు పాయింట్స్ సంపాదించవచ్చు. పాయింట్స్ ని డబ్బులు రూపం లో తెసుకోవచ్చు.
మీరు మీ స్నేహితుడిని ఆహ్వానించినందుకు మీకు కొంత పాయింట్స్ ఇస్తారు.
మీ సొంత చిత్రాన్ని పెట్టినందుకు యాబై పాయింట్స్ ఇస్తారు. సుమారు మీరు ఎకౌంటు చేసినప్పుడు వంద రూపాయలు వస్తాయి.!
మరియు మీరు రాసే పరిక్షల ప్రశ్నా పత్రాలను పంపినందుకు రెండు వందలు ఇస్తారు !
మీరు ఒకదానికి జవాబు రాసినందుకు ఇరవై పాయింట్స్ ఇస్తారు !
మీరు ఒక ఆర్టికల్ రాసినందుకు ఐదు పాయింట్స్ మరియు ఎవరైనా మీకు వోట్ చేసినందుకు మరి కొన్ని.!
మరొక విషయం ..ఈ వెబ్ సైట్ మన దేశం కి చెందినది కావడం తో చాలా సులువు గా మీ జిమెయిల్ ఎకౌంటు తో డబ్బులు సంపాదించ వచ్చు. 
ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మీ ఎకౌంటు తెర వండి...భారతీయులం...మొదలు పెట్టండి. 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం