నృత్య కళాకారులను ఏకం చేయడానికి యునెస్కో 1982వ సంవత్సరలో అంతర్జాతీయ నృత్య దినోత్సవాన్ని ప్రకటించింది.నాట్యంతో చైతన్యాన్ని కల్గించవచ్చు, కళాకారులు మన సాంస్కృతిని కాపాడాలి.@ భారతీయులం

నృత్యాల ద్వారా తెలుగు భాష, సాంస్కృతిక వైభవాన్ని చాటి చెప్పాలి. నృత్య కళాకారులను ఏకం చేయడానికి యునెస్కో 1982వ సంవత్సరలో అంతర్జాతీయ నృత్య దినోత్సవాన్ని ప్రకటించింది. నాట్యంతో చైతన్యాన్ని కల్గించవచ్చు, కళాకారులు మన సాంస్కృతిని కాపాడాలి. ఉపాధి కోసం విదేశాలకు వెళ్లిన తెలుగు జాతిని మరవరాదు.

భారతీయ నాట్యరీతులు అనేక విధాలు. వీటిని ప్రధానంగా రెండు విధాలుగా వర్గీకరించవచ్చు...
సంప్రదాయ నృత్యాలు లేదా శాస్త్రీయ నృత్యాలు
జానపద, గిరిజన నృత్యాలు.

భరతదేశం శాస్త్రీయ నాట్యాలకు పుట్టినిల్లు, అలాగే ఇక్కడ అనేక రకాల నాట్య కళలు తొ కళకళలాడుతోంది,భారత దేశం లొ అనేక శాస్త్రీయ నృత్యం సంస్కృతి లొ ఒక భాగం. బిన్న సంస్కృతు లతొ నిండిన భారత దేశం లొ సంస్కృతికి అనుగుణంగా బిన్న శాస్త్రీయ నృత్య కళళతొ నిండింది, ప్రతి శాస్త్రీయ నృత్యం సంస్కృతి సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబిస్తుంది. నాట్యం శాస్త్రీయ నృత్యం కావాలంటే భరతముని బొదించిన నాట్యశాస్త్ర విధంగా అభినయం మరియు నాట్యం కలిసిన విధంగా వుంటుంది.

నాట్యము (ఆంగ్లం :Dance) (ఫ్రెంచి పదము డాన్సెర్ నుండి ఉద్భవించింది): సాధారణంగా సంగీతానికి పారవశ్యమై శరీరంలో ఏర్పడే కదలికలు, లేదా "లయబద్ధ సంగీతానికి, శరీరం లయబద్ధంగా కదలడం" అని చెప్పుకోవచ్చు.
భరతవాట్యం దక్షిణ భారతదేశం లో నాట్య శాస్త్రం రచించిన భరతమువి పేరుతో పుట్టి, ప్రసిద్ధి గాంచిన ఒక శాస్త్రీయ నృత్య విధానం. దక్షిణ భారతదేశం లోని పురాతవ దేవాలయాలలో శిల్పాలు భరతనాట్య భంగిమలలో అప్సరలు వాట్యం చేస్తున్నట్లుగా తీర్చిదిద్దబడి ఉంటాయి. పూర్వకాలంలో దేవదాసీలు దేవాలయాలలో భరతనాట్యాన్ని ప్రదర్శించేవారు. ముఖ్యంగా తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని "తంజావూరు" లొ 'నట్టువన్నులు' మరియు దేవదాసీలు ఈ కళకు పోషకులు. భావం, రాగం, తాళం - ఈ మూడు ప్రాధమిక నృత్య కళాంశాలనూ భరతనాట్యం చక్కగా మేళవిస్తుంది. ఇందులో పలు నృత్య భంగిమలతో పాటు 64 ముఖ, హస్త, పాద కదలికలు ఉన్నాయి. సాధారణంగా భరతనాట్యంలో నియమాలు అత్యంత కఠినంగా ఉంటాయి. కట్టుబాట్లు మరీ ఎక్కువ.@ భారతీయులం | www.facebook.com/bharatiyulam 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం