తెలుగు వారందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు Mar 23,2012.తీపి, పులుపు, కారం, ఉప్పు, వగరు, చేదు అనే ఆరు రుచులు కలసిన ఉగాది పచ్చడి ఉగాది శుభాకాంక్షలు @ {భారతీయులం}

తెలుగు వారందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు
ఉగాది రోజు నుండే తెలుగు సంవత్సరం మొదలవుతుంది కాబట్టి ఇది తెలుగువారి మొదటి పండుగ. 
 "ఉగ" అనగా నక్షత్ర గమనం. నక్షత్రగమనానికి 'ఆది' 'ఉగాది'.అంటే సృష్టి ఆరంభమైనదినమే "ఉగాది". 
"ఉగాది పచ్చడి" : ఉగాది నాడు షడ్రుచుల సమ్మేళనం - తీపి, పులుపు, కారం, ఉప్పు, వగరు, చేదు అనే ఆరు రుచులు కలసిన ఉగాది పచ్చడి 

నందన నామ ఉగాది శుభాకాంక్షలు Mar 23,2012 @ {భారతీయులం} 
"భారతీయులం" |.:: bharatiyulam.blogspot.in ::.
ugadi subhakankshalu,ugadi subhakankshalu telugu,ugadi subhakankshalu 2012,ugadi subhakankshalu hot,happy ugadi,ugadi wishes,ugadi pachadi,ugadi food,ugadi bhojanam,Yugadi or Ugadi or "Samvatsradi" (Telugu: ఉగాది, Ugādi or సంవత్సరాది:samvatsradi), Konkani/Marathi: युगादी yugādi, Kannada: ಯುಗಾದಿ, yugādi, IPA: [juga:di],happy ugadi,happy ugadi sms,happy ugadi pachadi messages,happy ugadi ,Massages,happy ugadi in telugu,happy ugadi wishes,happy ugadi 2012,happy ugadi greetings,happy ugadi scraps,ugadi quotes,ugadi wishes,ugadi scraps,ugadi greetings,ugadi quotes in telugu,ugadi sms,ugadi quotes in kannada,ugadi quotes english,ugadi messages,ugadi quotes wishes,ugadi sms messages,ugadi wishes sms,ugadi greetings,ugadi wishes images,ugadi wallpapers,ugadi wall papers,ugadi wishes kannada 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం