తలనొప్పి తగ్గాలంటే కాస్త లవంగ రసం, చిటికెడు ఉప్పు, కొద్దిగా పాలు కలిపి తీసుకుంటే తగ్గుతుంది. @ {భారతీయులం}

తలనొప్పి తగ్గాలంటే కాస్త లవంగ రసం, చిటికెడు ఉప్పు, కొద్దిగా పాలు కలిపి తీసుకుంటే తగ్గుతుంది. @ {భారతీయులం}  

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం