హైటెక్ రామవతారం.! మనవాడు లంకను కలుస్తున్నాడో ఏమో ? "రేడియో ..టీవీ ..ఇంటర్నెట్టు ...సెల్ ఫోనూ.. అన్నీ బ్లాంక్ ఐపోయాయన్నా !!"@ {భారతీయులం}

హైటెక్ రామవతారం.!
మనవాడు లంకను కలుస్తున్నాడో ఏమో ?
"రేడియో ..టీవీ ..ఇంటర్నెట్టు ...సెల్ ఫోనూ..
అన్నీ బ్లాంక్ ఐపోయాయన్నా !!"
ఈ కాలం లో మన రాముడు తిరిగి జన్మిస్తే ..బహుశా ఇలా చేసే వాడు ఏమో కదా.
ఇది ఎవరిని ఉద్దేశించింది కాదు..ఇవి ౧౯౮౩ లో ఆంధ్రజ్యోతి లో వచ్చిన సురేఖా గారి చిత్రాలు.@ {భారతీయులం} 

2 comments

  1. Sensuoushii.. Nice Post Great job. Thanks for sharing.

    Best Regarding.

    www.ChiCha.in More Entertainment

    ReplyDelete
  2. Thanks for your comment...hi !

    ReplyDelete

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం