ఇదిగో మా పచ్చడి...మా ఉగాది పచ్చడి చేసేసాము...ఒక్క పూజ ఒకటి మిగిలింది....!! @ {భారతీయులం}

ఇదిగో మా పచ్చడి...మా ఉగాది పచ్చడి చేసేసాము...ఒక్క పూజ ఒకటి మిగిలింది....!! @ {భారతీయులం} 

2 comments

  1. మీ పచ్చడి మామిడి ముక్కల పులుసులా భలే వుందే... :))

    రెసిపి ఇస్తారా

    ReplyDelete
  2. తప్పకుండా మిత్రమా...దేవుడి ప్రసాదం అది అందరికోసం.

    ReplyDelete

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం