నువ్వు నాకు దూరమయ్యావు .. నేను నాకు భారమయ్యాను ... @ {భారతీయులం}

నువ్వు నాకు దూరమయ్యావు ..
నేను నాకు భారమయ్యాను ... @ {భారతీయులం} | సుష@4U4ever@  

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం