మహిళా ఉద్యోగులు ...ఇల్లు ..పిల్లలు...మీరు మార్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి. కొన్ని సలహాలు. @ {భారతీయులం}

మహిళా ఉద్యోగులు ఇల్లు ..పిల్లలు...
వని ఒత్తిడి, సహుద్యోగుల కారణంగా దంపతుల మద్య ఒత్తిడి పెరుగుతుంటే వెంటనే మిమల్ని మీరు మార్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి. కొన్ని సలహాలు. @ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం