ఐశ్వర్య రాయి..ఆ పేరు తెలియని వారు లేరు కదా మిత్రమా ..ప్రపంచ వ్యాప్తంగా.

ఐశ్వర్య రాయి..ఆ పేరు తెలియని వారు లేరు కదా మిత్రమా ..ప్రపంచ వ్యాప్తంగా. ఇండియా అంటే గుర్తు వచ్చేది ఒకటి తాజ్ మహల్ రెండోది అందానికే అందమైనా అతిలోక సుందరి ఐశ్వర్య రాయి. శుభరాత్రి మిత్రులారా. 


0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం