చరిత్రలో మార్చి 24: ప్రపంచ క్షయవ్యాధి దినోత్సవం @ {భారతీయులం}

చరిత్రలో మార్చి 24:
1603: 44 సంవత్సరాలు పాలించిన బ్రిటీషు మహారాణి ఎలిజబెత్‌ మరణించారు.
1977: భారత ప్రధానిగా మొరార్జీ దేశాయి ప్రమాణ స్వీకారం
* ప్రపంచ క్షయవ్యాధి దినోత్సవం @ {భారతీయులం}
-=-=-=-=-=-=-==--=-=-=-=-
ప్రపంచ క్షయవ్యాధి దినోత్సవం : తెలుసుకోండి తెలపండి World TB Day
You can prevent yourself from disease and keep yourself healthy by eating loads of fruits and vegetables, exercising daily, stopping the consumption of alcohol and smoking.

You can help to prevent the spread of TB by covering your mouth if you are coughing and sneezing, keeping windows in houses, taxis, buses and other places open for movement of fresh air, not spitting on the ground and not stopping your TB treatment and medication even if you are sense better. @ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం